Terms of use

REGLER & VILLKOR

 1. Webbplatsen macaucasino.com ägs och drivs av ALAMARO ENTERPRISES N.V., som ligger på Fransche Bloemweg 4, Willemstad, Curaçao.
  Webbplatsen drivs under Master Licens Nr 1668/JAZ utfärdad av Regeringen i Curaçao.
 2. Detta Avtal skall regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i landet Cypern utan att ge verkan åt lagkonflikter. Parterna underkastar sig Cyperns domstols exklusiva behörighet att avgöra tvister som uppstår till följd av eller som rör detta Avtal.
 3. Genom att klicka på Lämna in-knappen på registreringssidan, förutsatt att du är 18 år eller mer, kommer du att anses ha visat ditt samtycke att ingå följande avtal med MacauCasino.com, och att acceptera dess villkor. Läs avtalet noggrant, eller kontakta juridisk rådgivare i din jurisdiktion om du har några tvivel om dina rättigheter och skyldigheter, och behåll en kopia för dina egna register.
 4. Då och då kan vissa bestämmelser i Villkoren ändras och de kommer att uppdateras i enlighet därmed. Varje ändring kommer att träda i kraft omedelbart, och du kommer att anses ha accepterat sådana ändringar utan särskild anmälan från MacauCasino.com.

Avtalets syfte

 1. Syftet med detta Avtal är att reglera det rättsliga förhållandet mellan dig och MacauCasino.com, när du har gått in på MacauCasino.coms webbplats (hädanefter Webbplatserna) och gjort en insats.
 2. MacauCasino.com och Användaren får inte åta sig eller påstå att den andra parten åtagit sig att uppfylla någon annan skyldighet än vad som uttryckligen föreskrivs i dessa Villkor.

Registrering

 1. För att registrera sig hos MacauCasino.com måste du vara 18 år eller äldre. MacauCasino.com förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, genomföra kontroller som rör Dina uppgifter för att säkerställa att de är korrekta, och skall vara berättigad att kräva ytterligare bevis på Din ålder någon gång i framtiden och att stänga av och/eller avsluta Ditt deltagande i en insats i händelse av att MacauCasino.com har skäl att tro att Du är minderårig.
 2. Alla spelare är välkomna på MacauCasino.com, men på grund av spelbegränsningar kan vi inte acceptera spelare från följande länder: Afghanistan, Algeriet, Amerikanska Samoa, Andorra, Angola, Azerbajdzjan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Bulgarien, Kamerun, Tchad, Elfenbenskusten, Tjeckien, Danmark, Etiopien, Frankrike, Georgien, Ungern, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Liberia, Litauen, Malaysia, Moldavien, Marocko, Nederländerna, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Qatar, Ryssland, Slovenien, Somalia, Sydgeorgien, Sudan, Surinam, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania, Thailand, Turkmenistan, Uganda, Storbritannien, Ukraina, Förenade Arabemiraten, USA, Vietnam, Yemen, Zambia och Zimbabwe.
 3. Ditt användarnamn och lösenord måste alltid hållas konfidentiellt. Om du oavsiktligt låter någon annan få veta dina inloggningsuppgifter ska du kontakta MacauCasino.com omedelbart. Du är ansvarig för all obehörig åtkomst på ditt konto och för alla satsningar som görs med ditt konto.
 4. Vi tillåter endast att ett konto registreras per person/IP-adress/hushåll. MacauCasino.com förbehåller sig rätten att stänga alla konton i strid med detta, inklusive borttagning av potentiella vinster och bonusar. Dessutom kommer MacauCasino.com efter eget gottfinnande att avgöra om insättning(ar) som görs på flera konton kommer att återbetalas eller inte.
 5. Endast du, som kontoinnehavare, får sköta ditt registrerade konto. Alla andra personer måste ha uttryckt samtycke från både kontoägaren och MacauCasino.com för att komma åt ett specifikt konto.
 6. Macau Casino förbehåller sig rätten att granska och undersöka konto(n) och vinster i upp till 30 dagar innan ett beslut fattas.
 7. För tvister om registrering och konton se Tillämplig Lag/Jurisdiktion och Tvister nedan.
 8. Under inga omständigheter kommer MacauCasino.com tilldela vinster till någon annan person än den kontoägare som kan göra anspråk på vinsten.
 9. Du ska se till att dina personuppgifter alltid hålls uppdaterade på ditt konto på MacauCasino.com.

Skatter

 1. MacauCasino.com kommer inte att avslöja detaljer om dina nettovinster. Om du bor i en jurisdiktion där dina vinster är skattepliktiga, måste du, enligt eget ansvar, hålla reda på dessa vinster och rapportera dem till rätt myndighet.

Användarens förklaringar

Användaren förklarar och garanterar att:

 1. Du är 18 år eller äldre.
 2. Du är ENSAMT och SEPARAT ansvarig att följa lagarna i den jurisdiktion som styr den plats där du bor.
 3. Alla dina uppgifter i Kontoformuläret som skickats till MacauCasino.com är sanna och korrekta.
 4. Du kommer att delta i vadslagning eller spel enbart på uppdrag av dig själv och inte för någon affärsmässig användning, eller av andra.
 5. Du kommer inte att satsa med flera e-postadresser eller någon annan enhet för att spela flera gånger eller som en multipel "användare", och du är fullt medveten om att om du försöker satsa med flera e-postadresser under flera identiteter eller någon enhet för att skapa flera konton, kommer du att diskvalificeras.
 6. Du förstår helt och hållet metoderna, reglerna och förfarandena för att delta i satsningen enligt vad som anges i Spelreglerna.
 7. Du är fullt medveten om att det finns risk för att du förlorar pengar när du lägger en insats.
 8. Källan till de medel som används av dig för att göra satsningar är inte olaglig.

MacauCasino.coms förklaringar

MacauCasino.com försäkrar och garanterar att:

 1. MacauCasino.com, ett internationellt företag är fullt licensierat och reglerat av landets lagar, i syfte att bedriva verksamheten.
 2. MacauCasino.coms verksamhet riktar sig endast till "användare" som enligt lagarna i deras hemjurisdiktion inte är förbjudna att satsa på webbplatserna.
 3. Alla personuppgifter om alla "användare" kommer att hållas i förtroende enligt beskrivningen i sekretesspolicyn.
 4. MacauCasino.com. kommer inte att vara ansvarig i följande scenarier: (i) i händelse av force majeure (ii) att MacauCasino.coms servrar eller någon del av dessa får driftstopp, (iii) för förseningar, förluster, fel eller försummelser som härrör från fel i någon telekommunikationer eller andra dataöverföringssystem (iv) för någon förlust som en följd av ett utbrott av fientligheter, upplopp, civila oroligheter, eller terroristhandlingar som stör MacauCasino.coms verksamhet (v) för åtgärder från Regering eller någon myndighet (däribland avslag eller upphävande av licens eller samtycke) (vi) för brand, explosion, översvämning, stöld, skadegörelse, strejk, lockout eller industriell åtgärd oavsett form.
 5. Med hjälp av den starkaste krypteringsteknik som finns tillgänglig, har MacauCasino.com gjort alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att alla data, inklusive lösenord, användarnamn och betalningsuppgifter, inklusive kreditkortsinformation, som lämnats in av dig är ordentligt säkrad mot åtkomst från tredje part eller manipulering under överföring på internet. MacauCasino.com är inte ansvarig för någon exponering av sådan information på grund av obehörig och olaglig åtkomst av Webbplatserna, eller andra händelser som kan hända på grund av utnyttjande av sådan information genom brottslig verksamhet som ligger utanför vår kontroll.
 6. Anställda och konsulter, och deras närmaste familjer, hos MacauCasino.com, är inte berättigade att delta i spel på MacauCasino.com.

Regler och förordningar

 1. Att göra en satsning ska göras uteslutande i enlighet med, och regleras av, MacauCasino.com. Reglerna och förordningarna uppdateras då och då inklusive, utan begränsning, när det gäller spelregler, betalningsförfaranden och utbetalningar av vinster.
 2. MacauCasino.com ska inte på något sätt vara ansvarig för handlingar eller utelämnanden som gjorts av din Internetleverantör (ISP) vilken du har anlitat för att få tillgång till webbplatserna, och MacauCasino.com ska inte vara del av någon tvist mellan dig och din ISP, inte heller ska någon sådan tvist ha någon inverkan på användarens skyldigheter enligt detta Avtal.
 3. I händelse av ett uttag från kundens konto, oavsett belopp, kommer de chips som finns på kontot att återställas.
 4. MacauCasino.com förbehåller sig rätten att när som helst begära verifieringsdokument, och vi kan tillfälligt stänga av ditt konto tills vi får de nödvändiga dokumenten. MacauCasino.com kommer att begära att du tillhandahåller personlig dokumentation, såsom men inte begränsat till kopior av identitetshandlingar, räkningar, kreditkort, kontoutdrag etc. En spelares konto kan stängas permanent och eller ett uttag kan vägras om en spelare inte tillhandahåller MacauCasino.com de nödvändiga dokumenten och eller om spelaren visar sig ha lämnat falsk eller vilseledande information.
 5. MacauCasino.com är inte ansvarig för driftstopp, serverstörningar, fördröjningar, eller någon teknisk eller politisk störning av spelet. Återbetalningar lämnas endast efter ledningens eget gottfinnande.

Upphovsrätt / Varumärken

 1. MacauCasino.com innehar upphovsrätten till den text och grafik som tillhandahålls på webbplatserna. Du åtar dig att respektera all tillämplig upphovsrätt och/eller varumärken som är relaterade till webbplatserna och att utöva all nödvändig försiktighet vid användning av webbplatserna och säkerhetsåtgärderna.
 2. Hänvisning på webbplatserna, till produkter, tjänster, processer, hypertextlänkar eller annan information, via handelsnamn, varumärke, tillverkare, leverantör eller på annat sätt, utgör eller antyder inte MacauCasino.coms godkännande, sponsring eller rekommendation.
 3. MacauCasino.com är inte ansvarig för korrektheten i innehållet på några sidor eller annonser, eller någon kränkning av tillämpliga lagar, order, domar eller förordningar som uppstår var som helst i världen från där annonser eller sidor kan nås.

Uppsägning

 1. Du kan säga upp detta Avtal när som helst genom att skriftligen meddela MacauCasino.com att du vill stänga kontot.
 2. MacauCasino.com kan, efter eget gottfinnande, redigera eller säga upp detta Avtal när som helst. Lojalitetsnivån eller VIP-statusen förloras när kontot stängs.
 3. Vid uppsägning av ditt konto MacauCasino.com ska återbetala alla medel, som kan finnas på ditt konto utöver de belopp som är kontot är skyldigt MacauCasino.com.
 4. Uppsägning från användarens sida eller enligt ovan ska inte påverka någon av parternas indrivning av något belopp som den andra parten enligt detta avtal ska betala.

Tillämplig Lag / Jurisdiktion och Tvister

 1. Du ska verifiera ditt kontosaldo innan du satsar. När du har verifierat och godkänt ditt kontosaldo godkänner du att alla tidigare transaktioner är korrekta och att du inte har några anspråk mot MacauCasino.com i samband med insatser eller vinster. Eventuella anspråk eller tvister måste lösas innan ytterligare spel görs och inom tre (3) dagar från dagen för insatsen som tvisten gäller.
 2. För kvalitet och utbildningssyften förbehåller sig MacauCasino.com rätten att spela in telefonsamtal.
 3. I alla fall av tvist är båda parter överens om att bandinspelningen eller säkerhetskopieringen av filbandet ska fungera som den slutliga auktoriteten i tvisten och alla insatser kommer att justeras i enlighet därmed.
 4. Allmänna bonusvillkor
  1. Endast ett konto får öppnas per (i) kund, (ii) IP-adress och/eller (iii) hushåll.
  2. Om inget annat nämns i kampanjen gäller normala bonusvillkor. Bonusarna ges som casinochips och kan inte betalas ut. Alla pengar du vinner med dessa chips är dock tillgängliga för uttag.
  3. Bonusar krediteras automatiskt till ditt konto om inget annat anges.
  4. Bonusar berättigar dig inte till spel i Livecasinot där endast riktiga pengar kan användas.
  5. Manuella uttag för belopp under €150 är endast tillåtna om kunden har gjort en insättning. Maximal uttag utan att ha gjort en insättning är €200.
  6. MacauCasino.com förbehåller sig rätten att ta bort/dra av eventuella bonusar vid fel, bedrägeri eller brott mot andra allmänna villkor. MacauCasino.com har alltid rätt att avbryta bonusens tillgänglighet för en viss användare.
  7. I händelse av någon typ av bonusmissbruk, ska detta bestämmas av MacauCasino.com, och vi förbehåller oss rätten att avbryta spelarens medlemskap på MacauCasino.com och hindra spelaren från att komma åt MacauCasino.com i framtiden.
  8. I händelse av att MacauCasino.com anser att spelare som agerar i en grupp är eller har försökt missbruka något bonuserbjudande, förbehåller vi oss rätten att blockera alla relevanta konton och på obestämd tid behålla pengarna däri.
  9. Alla språkversioner av dessa villkor bör återspegla samma principer. Originalversionerna har utarbetats på engelska och i händelse av konflikt mellan de olika språkversionerna av dessa villkor, eller andra villkor eller regler som förekommer på webbplatsen, ska den engelska versionen ha företräde.
  10. Minsta insättning är €10. Efter att den första insättningen har gjorts blir användaren automatiskt medlem i VIP-Klubben med en 10% -30% bonus på varje insättning, beroende på VIP-nivån.
  11. MacauCasino.com förbehåller sig rätten att bevilja eller ändra lojalitetsnivåer och VIP-status efter eget gottfinnande.
 5. Hasardspel online är förbjudet enligt lag i vissa jurisdiktioner. Kunder måste avstå från att delta i hasardspel online i sådana territorier.

DETTA AVTAL ANSES VARA GODKÄNT OCH UNDERTECKNAT AV DIG DEN DAG DU LÄMNADE IN REGISTRERINGSFORMULÄRET.

/ /