Privacy Statement

1. Personuppgifter som samlas in

När du skapar ett konto och bläddrar/utför en spelåtgärd på webbplatsen www.MacauCasino.com, samlar Macau Casino in personuppgifter om dig. Ansvarig part för insamling av dessa uppgifter är företaget ALAMARO ENTERPRISES N.V., som ligger på Fransche Bloemweg 4, Willemstad, Curaçao.
"Personuppgifter" avser alla uppgifter som identifierar en person, inklusive namn, telefonnummer, födelsedatum, e-postadress, postadress och annan information som du väljer att kommunicera med Macau Casino om dig själv. Uppgiftsinsamlingen utförs i enlighet med både Direktivet om Sekretess och Elektronisk Kommunikation (EG-direktiv/2002/58/EG) och Curaçaoan Personal Data Protection Act (PDPA). För att bekämpa bedrägerier kommer Macau Casino också sannolikt att behålla information om transaktioner på Webbplatsen, inklusive en trunkerad del av Kreditkortsnummer som används för sådana transaktioner samt utgångsdatum.

2. Syftet med uppgiftsinsamlingen

Dina personuppgifter samlas in för ett eller flera av följande ändamål:
- Hantera din aktivitet på webbplatsen
- Utveckla företagsstatistik, genomföra marknads- och beteendestudier
- Bygga och hantera försäljningsleads, särskilt för teknisk drift som standardisering, optimering och dubblering.
- Utföra kundhanteringsärenden
- Skicka kampanjinformation från Macau Casino. Du kan avsluta prenumerationen till dessa erbjudanden när som helst genom att klicka på länken för detta ändamål längst ner i e-postmeddelandet
- Uppfylla våra rättsliga skyldigheter

3. Mottagare av uppgiftsinsamlingen

När du väljer att vidarebefordra dina personuppgifter till webbplatsen ger du uttryckligen ditt samtycke till insamling och användning av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i denna stadga och gällande lagar.

4. Samtycke

När du väljer att vidarebefordra dina personuppgifter till webbplatsen ger du uttryckligen ditt samtycke till insamling och användning av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i denna stadga och gällande lagar.

5. Säkerhet

Vi rekommenderar dig att vidta alla försiktighetsåtgärder för att skydda säkerheten för din personliga information och särskilt för att förhindra att den förvrängs, skadas eller att obehöriga har tillgång till den.

6. Kontroll av personuppgifter

Om en användares personligt identifierbara information ändras (t.ex. ditt postnummer, telefon, e-post eller postadress), eller om en användare beslutar att inte längre använda våra tjänster, tillhandahåller vi ett sätt att korrigera, uppdatera eller inaktivera användarens personligt identifierbara information som tillhandahålls till oss. Detta kan vanligtvis göras genom att maila vår kundsupport på [email protected]. Vänligen förstå att viss information inte kan raderas om vi är skyldiga att lagra den av tekniska och/eller juridiska skäl.
/ /